Rente

Als u leent, betaalt u ook rente. Bij een Doorlopend Krediet kan de rente gedurende de hele looptijd veranderen. Toch blijft uw maandbedrag elke maand hetzelfde. Hoe werkt dat?

Oude tarieven

U kunt hier de oude tarieven voor Doorlopend Krediet en Persoonlijke Lening bekijken.

Maandbedrag Doorlopend Krediet

Als u kiest voor een Doorlopend Krediet, dan betaalt u elke maand hetzelfde maandbedrag. Het maandbedrag bestaat uit rente én aflossing. Binnen dat maandbedrag varieert de hoogte van het bedrag dat u aan rente en aflossing betaalt. Een hogere variabele rente betekent dat u meer rente betaalt en minder aflost, waardoor de looptijd langer wordt. Bij een lagere rente betaalt u minder rente en lost u meer af. Het totale maandbedrag blijft hierdoor wel steeds hetzelfde.

Het voorbeeld is uitsluitend gebaseerd op rentewijzigingen, dus vervolgopnames uit het doorlopend krediet zijn buiten beschouwing gelaten.