Doorlopend Krediet

Het Doorlopend Krediet is uitermate geschikt voor mensen die graag wat extra geld achter de hand hebben om voorziene en onvoorziene pieken in hun uitgaven te kunnen opvangen.

Voor wie?

Het Doorlopend Krediet is geschikt voor:

 • klanten met een regelmatig terugkerende geldbehoefte.
 • klanten die ook regelmatig extra willen terugbetalen.
 • klanten die minimaal 21 en maximaal 59 jaar oud zijn.

Het Doorlopend Krediet is minder geschikt voor:

 • klanten die op zoek zijn naar zekerheid: een vaste looptijd en een vaste rente.

De voordelen van een Doorlopend Krediet

Met een Doorlopend Krediet hebt u een geldbedrag tot uw beschikking en kunt u doorlopend opnemen tot uw limiet en aflossen, volgens de afgesproken voorwaarden. U profiteert dus van flexibele extra financiële ruimte. Deze leenvorm is zeer geschikt als u niet precies weet wanneer u geld nodig hebt en voor hoelang.

De nadelen van een Doorlopend Krediet

De flexibiliteit van het Doorlopend Krediet kan ook een nadeel zijn. Doordat u doorlopend kunt blijven opnemen tot aan de kredietlimiet, is er geen vooraf afgesproken looptijd. De bedragen die u opneemt, moeten ook steeds weer afgelost worden. Hierdoor kan de looptijd langer worden. Het vaste maandbedrag is opgebouwd uit een deel aflossing en een deel rente. Wanneer de rente stijgt, wordt het deel aflossing kleiner. Hierdoor kan het ook langer duren voordat u de hele lening hebt afgelost. De onduidelijkheid over de looptijd kan een nadeel voor u zijn. Wilt u eenmalig een geldbedrag lenen voor een grote aankoop of meer zekerheid over de looptijd van uw lening? Dan is een Persoonlijke Lening wellicht een geschiktere lening. Hierbij hebt u een vast bedrag per maand, een vaste rente en een vaste looptijd. Dat betekent meer zekerheid over uw maandbedrag en looptijd.

Kenmerken Doorlopend Krediet

Een Doorlopend Krediet betekent eigenlijk doorlopend extra financiële ruimte. Het is een vast leenbedrag waarvan u - tot aan uw limiet - doorlopend gebruik kunt maken, volgens de afgesproken voorwaarden. Het Doorlopend Krediet moet terugbetaald worden voor uw 68e. Het is belangrijk eerst meer informatie over het Doorlopend Krediet te lezen. Op deze pagina geven wij u deze informatie. U kunt ook de algemene voorwaarden bekijken.

Het leenbedrag

Bij een Doorlopend Krediet spreken we een maximumleenbedrag met u af. U mag dit hele bedrag gebruiken als extra financiële ruimte. U mag ook een deel van de lening gebruiken om iets te betalen. Wij lenen bedragen uit tussen € 5000 en € 75.000. Hoeveel u bij ons kunt lenen, hangt af van uw huidige financiële situatie. Vanaf uw 60e verlagen we iedere maand het bedrag dat u maximaal kunt lenen. Dat doen we tot de kredietlimiet 0 euro is. Voordat u 68 jaar wordt, hebt u het krediet helemaal terugbetaald.

Het Doorlopend Krediet aflossen

Iedere maand betaalt u een vast bedrag aan ons. Dit bedrag is een deel aflossing van het geleende bedrag en een deel rente. De verhouding tussen het aflossingsbedrag en het rentebedrag kan elke maand verschillen. Dit hangt af van het bedrag dat u opneemt en de rentestand van die maand. Hoe meer u van het maximale kredietbedrag opneemt, hoe langer u bezig bent met aflossen. De looptijd neemt toe naarmate u meer geld opneemt of als de rente stijgt. U kunt ook extra terugbetalen. U stort dit bedrag gewoon op onze bankrekening. U betaalt uw Doorlopend Krediet in elk geval helemaal terug voordat u 68 jaar bent.

Rente Doorlopend Krediet

Als u leent, betaalt u ook rente. Bij een Doorlopend Krediet kan de rente gedurende de hele looptijd veranderen. Toch blijft uw maandbedrag elke maand hetzelfde. Hoe werkt dat?

Oude tarieven

U kunt hier de oude tarieven voor Doorlopend Krediet en Persoonlijke Lening bekijken.

Maandbedrag Doorlopend Krediet

Als u kiest voor een Doorlopend Krediet, dan betaalt u elke maand hetzelfde maandbedrag. Het maandbedrag bestaat uit rente én aflossing. Binnen dat maandbedrag varieert de hoogte van het bedrag dat u aan rente en aflossing betaalt. Een hogere variabele rente betekent dat u meer rente betaalt en minder aflost, waardoor de looptijd langer wordt. Bij een lagere rente betaalt u minder rente en lost u meer af. Het totale maandbedrag blijft hierdoor wel steeds hetzelfde.

De kosten van een Doorlopend Krediet

De kosten van een Doorlopend Krediet hangen af van:

 • uw maximale leenbedrag: hoeveel kunt u maximaal lenen?
 • het rentepercentage.
 • het aantal maanden waarin u terugbetaalt. Als u extra geld opneemt, duurt het langer voordat u de lening hebt terugbetaald. U betaalt ook meer rente.

Interbank streeft ernaar om u op basis van uw situatie de laagst mogelijke rente te bieden. De rente van de lening wordt bepaald aan de hand van 'risk based pricing', wat in het Nederlands betekent: 'op risico gebaseerde tarieven'. Uw persoonlijke financiële situatie bepaalt het profiel. Dit profiel bepaalt het rentetarief dat wij u mogen aanbieden. Het profiel dat bij uw situatie past, hangt onder andere af van:

 • uw inkomsten.
 • uw uitgaven.
 • uw persoonlijke situatie.
 • eventuele lopende leningen.

Uiteraard bieden wij een zo aantrekkelijk mogelijke rente, gebaseerd op uw persoonlijke situatie.

Variabele rente

Uw rente bestaat uit verschillende onderdelen:

 • Fundingkosten: de kosten die wij aan onze geldverstrekkers betalen. Hiermee kunnen wij het geld inkopen dat wij aan u uitlenen.
 • Risicokosten: de kosten die wij maken om het kredietrisico af te dekken. Dit is het risico dat wij lopen dat klanten ons niet terugbetalen. De hoogte van dit risico verschilt per klant en is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de looptijd van uw lening, het geleende bedrag en de sector waarin u werkt.
 • Winstopslag: de vergoeding voor onze moedermaatschappij (Crédit Agricole Groep). Deze vergoeding zijn wij aan hen verschuldigd voor het ter beschikking stellen van kapitaal.
 • Onze kosten voor bedrijfsvoering (onder andere personeelskosten, IT-kosten en de vergoeding voor uw tussenpersoon). 

Als een van deze onderdelen verandert, kunnen wij de rente wijzigen. De belangrijkste variabelen zijn de fundingkosten en de risico-opslag. Dit wordt hierna toegelicht.

Fundingkosten

Een doorlopend krediet is een flexibel type lening. Dat komt doordat u op ieder moment geld kunt opnemen (uiteraard tot de afgesproken kredietlimiet) of kunt aflossen. Het is zelfs mogelijk om uw doorlopend krediet op ieder gewenst moment kosteloos te beëindigen.

Het flexibele karakter van doorlopend kredieten leidt tot variabele fundingskosten. Dit betekent dat wij voor doorlopend kredieten steeds voor korte periodes geld moeten aantrekken op de geldmarkt. Dit brengt hogere kosten met zich mee.

De hoogte van de fundingkosten die u betaalt, is met name afhankelijk van twee factoren:

 • de basisrente op de geldmarkt
 • de liquiditeitsopslag

Wij trekken gelden aan op de interbancaire geldmarkt. Naast een basisrente (een gewogen gemiddelde van de één-, twee- en driemaands Euribor-tarieven) betalen wij voor deze gelden ook een liquiditeitsopslag. Deze liquiditeitsopslag is hoger voor leningen van lage kwaliteit dan voor die van gemiddelde of hoge kwaliteit.

Hoe hoger de basisrente of de liquiditeitsopslag, hoe hoger onze fundingkosten zijn. Een stijging van de fundingkosten betekent dus ook dat de rente voor uw lening toeneemt. En andersom: hoe lager de basisrente of de liquiditeitsopslag, hoe lager onze fundingkosten en hoe lager de rente voor uw lening is.

Risico-opslag

De risico-opslag die wij aan u in rekening brengen, is afhankelijk van het kredietrisico dat wij lopen bij het verstrekken van een lening. Voor de beoordeling van het kredietrisico zijn onder meer uw persoonlijke financiële situatie en uw gezinssituatie van belang. Op basis hiervan wordt u op het moment van de kredietaanvraag ingedeeld in een bepaalde klasse op basis van het risico dat wij lopen dat u uw lening niet zou terugbetalen. Daarnaast is de hoogte van de risico-opslag afhankelijk van de hoogte van de verstrekte lening.

Hoe heeft de rente zich in het verleden ontwikkeld?

Tussen begin 2006 en najaar 2008 liepen de een-, twee- en driemaands Euribor-tarieven sterk op. Door de verhoging van de basisrente op de geldmarkt moesten wij de rente op onze leningen enkele keren verhogen. 

Vanaf december 2008 daalden de een-, twee- en driemaands Euribor-tarieven. Daardoor konden wij in 2009 onze variabele rente voor leningen verlagen. Tegelijkertijd gingen banken vanaf dat moment echter steeds hogere liquiditeitsopslagen in rekening brengen, gedwongen door de crisis. Deze liquiditeitsopslagen bedroegen eerder minder dan 0,5% en zijn in die tijd gestegen tot 1-2% met uitschieters naar 3-4%. Bovendien was vanaf medio 2010 sprake van een stijging van de Euribor-tarieven. Door deze ontwikkelingen moesten wij in die tijd onze variabele rentetarieven voor klanten verhogen.

In 2012 zette een daling van de een-, twee- en driemaands Euribor-tarieven in. Eind 2013 zijn de fundingkosten toegenomen doordat ons Franse moederbedrijf Crédit Agricole Group haar financiering verminderde en wij ook bij andere banken gelden aantrokken voor de financiering van onze doorlopend kredieten. De kosten van deze externe financiering waren hoger dan die van Crédit Agricole Group. Daarnaast ging Crédit Agricole Group begin 2014 haar fundingkosten op een andere manier doorbelasten, wat de funding voor ons duurder maakte.

Vanaf 2014 zijn de totale fundingkosten licht gedaald. De een-, twee- en driemaands Euribor-tarieven hebben naar verwachting het laagste niveau bereikt. De liquiditeitsopslagen zijn stabiel (1 tot 1,5%).

Doorlopend Krediet aanvragen

Wilt u graag geld lenen voor doorlopend extra financiële ruimte? Wint u dan advies in bij een van de professionele financieel adviseurs met wie Interbank samenwerkt. Dan weet u zeker dat u kiest voor een verantwoorde lening die past bij uw situatie en uw leendoel. Bij een voorstel krijgt u de ‘Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet’. Hiermee kunt u kredietaanbiedingen beoordelen en vergelijken. Hebt u nog geen financieel adviseur? Er zit er vast wel een bij u in de buurt.

ADVIES NODIG?

Voer hieronder uw postcode in en vind een financieel adviseur in de buurt.