Algemeen

Bij bezoek aan deze website kan Interbank gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld via vragenlijsten of ergens anders op de website hebt ingevuld. Maar ook als u een lening aanvraagt, krijgt Interbank de beschikking over uw persoonsgegevens. Crédit Agricole Consumer Finance Nederland B.V, waarvan Interbank onderdeel is, is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De persoonsgegevens zijn beschikbaar voor en kunnen uitgewisseld worden tussen alle rechtspersonen die behoren tot de groep van bedrijven waartoe Interbank behoort. In het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Interbank uw privacy, onder andere door naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens slechts worden gebruikt voor zover verenigbaar met de doeleinden zoals uiteengezet in bovengenoemde Gedragscode, uw persoonsgegevens door InterBank beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Dit Privacy Statement geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van cookies op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.
Deze website maakt gebruik van cookies. Door bezoek aan deze website geeft u toestemming voor het plaatsen van cookies.