Contactgegevens

UW FINANCIEEL ADVISEUR

Uw financieel adviseur is uw eerste aanpreekpunt voor vragen over uw lening. Hij kent uw persoonlijke situatie en kan u goed van dienst zijn.
De gegevens van uw financieel adviseur staan op uw contract en maandoverzicht. Deze gegevens zijn ook terug te vinden in Mijn Interbank.

KLANTENSERVICE

Kijk hier voor veelgestelde vragen. U kunt ook telefonisch contact opnemen met onze klantenservice op werkdagen tussen 08.30 uur en 17.00 uur en op zaterdag tussen 10.00 uur en 16.00 uur. Onze medewerkers helpen u graag verder.
T: 0900 - 86 88 (lokaal tarief)
E. info@interbank.nl

CORRESPONDENTIEADRES

Interbank N.V.
Afdeling Klantbeheer
Postbus 855
1000 AW Amsterdam

VESTIGINGSADRES

(Geen bezoekadres)
Interbank N.V. 
Laarderhoogtweg 25 
1101 EB Amsterdam

KvK-nummer: 330.30.520
DNB-vergunning: Wft 12000062
Kifid-nummer: 100.000062
Bankrekeningnummer: NL14 ABNA 0747474354

KLACHTEN

Interbank streeft naar tevreden klanten. Daarom stellen wij onze financiële producten met zorg samen. Hebt u toch een klacht over uw product of over de dienstverlening van Interbank? Dan horen we dat graag. U kunt uw klacht schriftelijk indienen. Dit kan door een mail te sturen naar klachten@interbank.nl of door een brief te sturen naar de klachtenmanager van Interbank:

Interbank N.V.
Klachtenmanager
Postbus 855
1000 AW  Amsterdam.

Welke gegevens hebben wij nodig?
Om uw klacht in behandeling te kunnen nemen, hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

- uw naam en adres

‐ de omschrijving van uw klacht

‐ uw contractnummer

‐ de dagtekening van uw klacht

Behandeling door klachtenmanager
Onze klachtenmanager neemt alle klachten in behandeling. Zodra wij uw klacht hebben ontvangen, krijgt u van ons  een ontvangstbevestiging. Tijdens de behandelingsprocedure hebt u de mogelijkheid om uw klacht mondeling toe te lichten. U ontvangt binnen 30 dagen een inhoudelijke schriftelijke reactie van de klachtenmanager. Daarin staat wat de bevindingen zijn,  de eventuele conclusies die  Interbank daaraan verbindt én - indien mogelijk - de oplossing van uw klacht.

Kifid
Is uw klacht niet naar tevredenheid afgehandeld? Dan kunt u binnen drie maanden na behandeling van de klacht door Interbank terecht bij de onafhankelijke Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid):

Kifid
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon: 0900 - 355 22 48 (€ 0,10 p/m)
Internet: www.kifid.nl

In plaats van de klacht voor te leggen aan het Kifid, staat het u ook vrij de zaak direct voor te leggen aan de burgerlijke rechter.

Klachten die betrekking hebben op het BKR en die niet naar tevredenheid zijn afgehandeld kunnen binnen twee maanden voorgelegd worden aan de geschillencommissie van het BKR. Verdere informatie kunt u vinden op de website: www.bkr.nl.

 

Bescherming persoonsgegevens

Wilt u meer weten over de bescherming van uw persoonsgegevens, dan kunt u terecht bij het Privacy Office van Interbank.

E-mail: privacy@interbank.nl

Telefoon: (020) 312 51 90

Wilt u rechtstreeks contact met de Data Protection Officer?
Stuur dan een mail naar dpoffice@ca-cf.nl.