Kan ik van intermediair wijzigen?

Het wijzigen van intermediair is alleen mogelijk op Doorlopende Kredieten.

Voor het wijzigen van een intermediair moet de klant een nieuwe kredietaanvraag indienen.
Incidenteel kan de klant zonder een nieuwe aanvraag van intermediair wijzigen. Hij kan dit doen door op eigen initiatief een door de klant ondertekend schriftelijk verzoek in te dienen.

Indien het initiatief van de nieuwe intermediair afkomstig is kunnen wij het verzoek niet in behandeling nemen.

Dit verzoek dient de klant te verzenden naar:

Interbank N.V.
T.a.v. Business Support
Antwoordnummer 592
1100 VD  AMSTERDAM ZO