Kan ik de hoofdelijke aansprakelijkheid wijzigen?

Door het tekenen van de financieringsovereenkomst bent en blijft u beiden hoofdelijk aansprakelijk voor de betalingen op de afgesloten lening. Wegens de contractuele verplichting wordt één van beiden niet ontslagen van de hoofdelijke aansprakelijkheid. Het contract is immers ook op het inkomen van beide personen verstrekt. Afspraken die zijn gemaakt in een convenant, zijn voor een derde partij niet bindend. Voor het in behandeling nemen van een verzoek voor het wijzigen van een tenaamstelling hebben wij een nieuwe financieringsaanvraag nodig. Wij verwijzen u hiervoor naar uw adviseur.