Wijzigingen doorgeven

Waar gaat uw vraag over?

Ik geef een wijziging aan u door. Hoe snel behandelt u mijn wijziging?

Wij proberen wijzigingen binnen vijf werkdagen te behandelen. Geeft u een wijziging door via Mijn Interbank op internet? Dan behandelen we die vaak meteen.

Uw financieel adviseur kan uw wijziging ook voor u afhandelen.

Hoe kan ik mijn contactgegevens wijzigen?

Ik wil een adreswijziging doorgeven.
Een adreswijziging kunt u op verschillende manieren aan ons doorgeven.

  1. U kunt uw adreswijziging via uw financieel adviseur aan ons doorgeven. Hij kan de wijziging bij eventuele andere financiële producten die via hem lopen, ook voor u verzorgen.
  2. U kunt uw adreswijziging doorgeven via Mijn Interbank.
  3. U kunt ons een brief sturen. In die brief zet u uw oude en nieuwe adres en uw handtekening. Stuur ons ook een kopie van een geldig legitimatiebewijs (voor- en achterkant).
Ik wil een e-mailadreswijziging doorgeven.
U kunt dit zelf doen via Mijn Interbank. Als u geen gebruik maakt van Mijn Interbank, kunt u dit per e-mail doorgeven via info@interbank.nl.

Ik wil een telefoonnummer wijziging doorgeven.
Dat kan schriftelijk, per e-mail of telefonisch.
Via Mijn Interbank wordt uw verzoek vaak direct verwerkt. Na ontvangst van een schriftelijk verzoek, bedraagt de gemiddelde verwerkingstijd 3 tot 5 werkdagen.
Ik wil een ander bankrekeningnummer doorgeven. Hoe doe ik dat?

Wilt u uw bankrekeningnummer wijzigen? Vul dan het wijzigingsformulier rekeningnummer en de doorlopende machtiging SEPA in en stuur dit per post naar ons toe.

Stuur ons ook een kopie van een geldig legitimatiebewijs (voor- en achterkant) en een kopie van uw bankafschrift van de nieuwe bankrekening. Hebt u de lening met iemand anders? Dan moet u allebei het formulier ondertekenen en ook allebei een kopie van een geldig legitimatiebewijs sturen. Als wij het formulier ontvangen, duurt het 3 tot 5 werkdagen om uw gegevens aan te passen.

U kunt het formulier hier downloaden.

Kan ik de datum veranderen waarop ik Interbank iedere maand betaal?

Ja, dat kan. Vul dan het formulier 'Wijzigen incassodatum' in en stuur dit per post naar ons toe. Als wij het formulier ontvangen, bedraagt de gemiddelde verwerkingstijd 3 tot 5 werkdagen.

U kunt het formulier hier downloaden.

Hebt u een doorlopend krediet?
Bij een doorlopend krediet kunt u kiezen uit de 18e, de 25e of de één na laatste werkdag van de maand.

Hebt u een persoonlijke lening?
Bij een persoonlijke lening kunt u iedere dag van de maand kiezen.

 

 

 

Ik betaal iedere maand met een acceptgiro. Maar ik wil automatisch gaan betalen. Hoe doe ik dat?
Wilt u automatisch gaan betalen? Vul dan het machtigingsformulier in en stuur deze per post of via e-mail naar info@interbank.nl. Door het ondertekenen van dit formulier geeft u ons toestemming om het geld automatisch van uw bankrekening te halen.

Nadat wij uw gegevens hebben gekregen, bedraagt de gemiddelde verwerkingstijd 3 tot 5 werkdagen.

U kunt het formulier hier downloaden.
Ik heb een doorlopend krediet en ik wil de hoogte van het bedrag veranderen dat ik iedere maand betaal. Hoe doe ik dat?
Wilt u het bedrag dat u iedere maand betaalt veranderen? Neem contact op met uw financieel adviseur. Hij kan u adviseren over een nieuwe maandtermijn. U kunt ons ook een brief sturen of een e-mail naar info@interbank.nl. Vermeld hierbij uw contractnummer.

Wilt u het bedrag verlagen?
Bedenk dan dat het bedrag niet lager kan worden dan 2% van het bedrag dat u mag lenen.

Nadat wij uw gegevens hebben gekregen, bedraagt de gemiddelde verwerkingstijd 10 werkdagen.
Ik heb een doorlopend krediet en ik wil de hoogte van het bedrag dat ik kan lenen veranderen. Hoe doe ik dat?

Wilt u het bedrag dat u kunt lenen verhogen? Neem dan contact op met uw financieel adviseur. Hij kan met u bekijken wat uw mogelijkheden zijn.

Wilt u het bedrag dat u kunt lenen verlagen? Dat kunt u zelf doen. Stuur ons daarvoor een brief of een e-mail naar info@interbank.nl.

Ik wil een overlijden aan u doorgeven. Hoe doe ik dat?
Is iemand overleden die een lening van ons heeft? Stuur ons dan een brief. Vermeld hierin het contractnummer. Stuur de brief naar Interbank N.V., postbus 855, 1000 AW Amsterdam. U mag ook een e-mail sturen naar info@interbank.nl. Doe dit binnen 12 maanden na het overlijden. Stuur ons ook een kopie van de overlijdensakte. Nadat wij uw gegevens hebben gekregen, laten we u na 10 werkdagen schriftelijk weten hoe de kredietovereenkomst wordt afgewikkeld.
Wat gebeurt er met onze lening als we uit elkaar gaan?
Als allebei uw namen op het contract staan, moet u het aan ons doorgeven als u uit elkaar gaat. Ook als u niet getrouwd was. Stuur ons daarvoor een brief of een e-mail naar info@interbank.nl, of bel ons. U kunt ook terecht bij uw eigen financieel adviseur. U mag daarna geen geld meer opnemen uit uw doorlopend krediet. Wij zorgen ervoor dat dat ook niet meer kan.
Kan ik de hoofdelijke aansprakelijkheid wijzigen?
Door het tekenen van de financieringsovereenkomst bent en blijft u beiden hoofdelijk aansprakelijk voor de betalingen op de afgesloten lening. Wegens de contractuele verplichting wordt één van beiden niet ontslagen van de hoofdelijke aansprakelijkheid. Het contract is immers ook op het inkomen van beide personen verstrekt. Afspraken die zijn gemaakt in een convenant, zijn voor een derde partij niet bindend. Voor het in behandeling nemen van een verzoek voor het wijzigen van een tenaamstelling hebben wij een nieuwe financieringsaanvraag nodig. Wij verwijzen u hiervoor naar uw adviseur.
Hoe vraag ik een betalingsregeling aan?

Een betalingsregeling kunnen wij gedurende de looptijd van uw financiering eenmalig verstrekken. Dit kan per e-mail naar info@interbank.nl of telefonisch.

Naar Contact

Uw verzoek moet minimaal voorzien zijn van uw contractnummer, de reden van uw verzoek en een indicatie van het termijnbedrag.

Hebt u een doorlopend krediet?

  • Dan moet uw termijnbedrag minimaal 1% van de limiet bedragen.
  • Uw termijnbedrag kan worden verlaagd naar minimaal € 50.
  • De opnamemogelijkheid van uw krediet wordt geblokkeerd. Deze blokkade blijft de gehele looptijd gehandhaafd.
  • Het krediet moet voor uw 72e jaar zijn afgelost. 

Hebt u een aflopend krediet?

  • De resterende looptijd mag vanaf de regeling nog maximaal 10 jaar zijn.
  • Het krediet moet voor uw 72e jaar zijn afgelost.

Nadat wij uw gegevens hebben gekregen, ontvangt u na 10 werkdagen een schriftelijk voorstel voor een betalingsregeling. 

Kan ik van intermediair wijzigen?

Het wijzigen van intermediair is alleen mogelijk op Doorlopende Kredieten.

Voor het wijzigen van een intermediair moet de klant een nieuwe kredietaanvraag indienen.
Incidenteel kan de klant zonder een nieuwe aanvraag van intermediair wijzigen. Hij kan dit doen door op eigen initiatief een door de klant ondertekend schriftelijk verzoek in te dienen.

Indien het initiatief van de nieuwe intermediair afkomstig is kunnen wij het verzoek niet in behandeling nemen.

Dit verzoek dient de klant te verzenden naar:

Interbank N.V.
T.a.v. Business Support
Antwoordnummer 592
1100 VD  AMSTERDAM ZO