Wat betekent een rentewijziging voor mij?

De maandtermijn van een doorlopend krediet bestaat uit een vast bedrag aan rente én aflossing. Binnen deze vaste maandtermijn varieert de hoogte van het bedrag dat u aan rente en aflossing betaalt. Als de rente omhoog gaat, betaalt u meer rente en minder aflossing. Daardoor wordt de looptijd langer. Bij een lagere rente betaalt u minder rente en lost u meer af. De looptijd wordt daardoor korter. Het totale maandbedrag blijft wél steeds hetzelfde.

Hebt u een aflosvrij krediet, dan betaalt u voor uw krediet alleen rente en lost u niets af. Een rentewijziging betekent dan dat uw maandtermijn verandert. Als de rente omhoog gaat, wordt uw maandtermijn hoger. Gaat de rente omlaag, dan wordt uw maandtermijn lager.