Ik ben nieuw bij Interbank

Waar gaat uw vraag over?

Wanneer krijg ik mijn eerste maandoverzicht?

Hebt u een doorlopend krediet? Dan berekenen we iedere maand hoeveel rente u moet betalen. We berekenen de rente over het bedrag dat u ons op dat moment nog moet terugbetalen. Die rente tellen we op bij het bedrag dat u in totaal hebt opgenomen uit uw doorlopend krediet. Op de laatste dag van de maand komt de rente erbij. Het eerste maandoverzicht krijgt u ongeveer 10 dagen later.

Bij een persoonlijke lening krijgt u één keer per jaar een jaaroverzicht.

Via Mijn Interbank kunt u altijd bekijken hoeveel u nog moet terugbetalen.
Wanneer schrijven jullie voor het eerst geld van mijn rekening af?

Hebt u een bedrag uit uw doorlopend krediet opgenomen? Dan schrijven we de maand daarna voor de eerste keer het afgesproken bedrag af van uw rekening. Met dit maandelijks terugkerende bedrag betaalt u uw lening terug en betaalt u rente voor uw lening. Op welke dag we precies afschrijven, hangt af van wat u met ons hebt afgesproken. Dit kan zijn op de 18e, de 25e of voorlaatste werkdag van de maand.

Hebt u een persoonlijke lening? Dan schrijven we precies één maand nadat u het geld hebt gekregen het afgesproken bedrag af van uw rekening.

Kan mijn rente veranderen?

Uw rente is opgebouwd uit verschillende onderdelen:

  • Fundingkosten: de kosten die wij aan onze geldverstrekkers betalen. Hiermee kunnen wij het geld inkopen dat wij aan u uitlenen.
  • Risicokosten: de kosten die wij maken om het kredietrisico af te dekken. Dit is het risico dat wij lopen dat klanten ons niet terugbetalen. De hoogte van dit risico verschilt per klant en is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de looptijd van uw lening, het geleende bedrag en de sector waarin u werkt.
  • Winstopslag: de vergoeding voor onze moedermaatschappij (Crédit Agricole Groep). Deze vergoeding zijn wij aan hen verschuldigd voor het ter beschikking stellen van kapitaal.
  • Onze kosten voor bedrijfsvoering
  • Kosten voor de tussenpersoon: Bij het afsluiten van uw lening betaalt u geen eenmalige kosten voor advies en bemiddeling. De kosten hiervan zijn verwerkt in uw rente.

Als een van deze onderdelen verandert, kunnen wij de rente wijzigen. De belangrijkste variabelen zijn de fundingkosten en de risico-opslag. Dit wordt hierna toegelicht.

Fundingkosten
Een doorlopend krediet is een flexibel type lening. Dat komt doordat u op ieder moment geld kunt opnemen (uiteraard tot de afgesproken kredietlimiet) of aflossen. Het is zelfs mogelijk om uw doorlopend krediet op ieder gewenst moment kosteloos te beëindigen. Dit betekent dat onze moedermaatschappij (Crédit Agicole Groep) voor doorlopend kredieten steeds voor korte periodes geld moeten aantrekken op de geldmarkt. Dit brengt hogere kosten met zich mee dan wanneer we geld voor langere tijd aantrekken op de geldmarkt.

De hoogte van de fundingskosten die u betaalt, is afhankelijk van twee factoren:

  1. de basisrente op de geldmarkt
  2. de liquiditeitsopslag

De liquiditeitsopslag bestaat uit de extra kosten die wij moeten maken om geld uit de markt aan te trekken. Onze moedermaatschappij betaalt voor die gelden namelijk niet alleen de basisrente die geldt op de geldmarkt (de zogenaamde een-, twee en driemaands Euribor-tarieven), maar maakt ook extra kosten die hierbij komen. Deze liquiditeitsopslag is hoger voor leningen van lage kwaliteit dan voor die van gemiddelde of hoge kwaliteit.

Hoe hoger de basisrente of de liquiditeitsopslag, hoe hoger onze fundingkosten zijn. Een stijging van uw fundingkosten betekent dus ook dat de rente voor uw lening toeneemt. En andersom: hoe lager de basisrente of de liquiditeitsopslag, hoe lager onze fundingkosten en hoe lager de rente voor uw lening is.

Risico-opslag
De risico-opslag die wij aan u in rekening brengen, is afhankelijk van het kredietrisico dat wij lopen bij het verstrekken van een lening. Voor de beoordeling van het kredietrisico zijn onder meer uw persoonlijke financiële situatie en uw gezinssituatie van belang. Op basis hiervan wordt u op het moment van de kredietaanvraag ingedeeld in een bepaalde klasse op basis van het risico dat wij lopen dat u uw lening niet zou terugbetalen. Daarnaast is de hoogte van de risico-opslag afhankelijk van de hoogte van de verstrekte lening.

Hoe heeft de rente zich in het verleden ontwikkeld?
Tussen begin 2006 en medio 2008 liepen de een-, twee- en driemaands Euribor-tarieven sterk op. Door de verhoging van de basisrente op de geldmarkt moesten wij de variabele rente op onze leningen enkele keren verhogen.

Vanaf de tweede helft van 2008 begonnen de één-, twee- en driemaands Euribor-tarieven te dalen. Tegelijkertijd gingen banken vanaf dat moment echter steeds hogere liquiditeitsopslagen in rekening brengen, gedwongen door de crisis. Deze liquiditeitsopslagen bedroegen eerder minder dan 0,5% en zijn in die tijd gestegen tot 1-2% met uitschieters naar 3-4%. Door deze ontwikkelingen moesten wij in die tijd onze variabele rentetarieven voor klanten verhogen.

Vanaf december 2008 daalden de een-, twee- en driemaands Euribor-tarieven. Daardoor konden wij onze variabele rente voor leningen verlagen. Vanaf begin 2010 was er weer sprake van een sterke stijging van de totale fundingkosten, wat leidde tot een verhoging van de variabele rente.

Medio 2011 zette een daling van de één-, twee- en driemaands Euribor-tarieven in. Daarna zijn de fundingkosten toegenomen doordat ons Franse moederbedrijf Crédit Agricole Group zijn financiering eind 2013 verminderde en wij ook bij een andere partij (ABN AMRO Bank) gelden gingen aantrokken voor de financiering van onze doorlopend kredieten. De kosten van deze externe financiering waren hoger dan die van Crédit Agricole Group. Daarnaast begon Crédit Agricole Group begin 2014 met zijn fundingkosten op een andere manier doorbelasten, wat de funding voor ons duurder maakte.

Melden jullie mijn lening bij Bureau Krediet Registratie?

Interbank meldt uw lening bij de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel. We melden bij een doorlopend krediet hoeveel u maximaal mag opnemen. En bij een persoonlijke lening melden we hoeveel u geleend hebt, inclusief rente. BKR verwerkt uw gegevens in het Centraal Krediet Informatiesysteem. Dat doen ze om u en de aangesloten bedrijven te beschermen. Hebt u een lening met een slottermijn? Dan melden we de slottermijn apart bij BKR.

Meer informatie over BKR vindt u hier.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door bezoek aan deze website geeft u toestemming voor het plaatsen van cookies.