Waarom is er een lager bedrag geïncasseerd of heeft er geen incasso plaatsgevonden?

Mogelijk heeft u zelf een extra aflossing overgemaakt voor uw lening. Als u een extra bedrag overmaakt, dan wordt dit bedrag standaard in mindering gebracht op de volgende maandtermijn. Dit betekent dat uw eerstvolgende automatische incasso eenmalig lager is of dat we deze niet uitvoeren.

Er zijn drie mogelijkheden om te voorkomen dat uw extra betaling verrekend wordt met uw maandtermijn:

  • U kunt eenmalig een extra bedrag overmaken. Dit bedrag maakt u dan samen met de maandtermijn over. Bijvoorbeeld: U heeft een maandtermijn van € 600. U wilt € 500 extra aflossen en maakt in totaal € 1100 over. In dat geval wordt de eerstvolgende automatische incasso overgeslagen. U hebt dan € 600 als maandtermijn betaald en € 500 als extra aflossing.
  • U kunt de automatische incasso laten stopzetten en uw maandtermijn (en de extra aflossing) zelf overmaken. Dit kunt u bijvoorbeeld doen met een periodieke overboeking.
  • U kunt uw maandtermijn verhogen. Dit betekent dat u ons maandelijks een hoger bedrag laat afschrijven. Als u dit wilt, geef dit dan schriftelijk of per e-mail door aan onze klantenservice. Let op: dit is alleen mogelijk bij een doorlopend krediet.

Vanaf mei 2017 geldt deze verrekening ook voor extra betalingen op uw doorlopend krediet. Wij begrijpen dat dit niet altijd wenselijk is. Helaas is er op dit moment alleen nog geen mogelijkheid om de oude situatie van het doorlopend krediet te herstellen.