Ik wil mijn lening vervroegd volledig inlossen. Moet ik dan een boete betalen?

Het is mogelijk dat wij een boete berekenen als u uw persoonlijke lening vervroegd volledig inlost. Wij kunnen u voor het vervroegd volledig inlossen een inlosnota sturen. Daarin staan het nog terug te betalen bedrag, een eventuele boete en instructies om dit over te maken. U kunt deze inlosnota opvragen bij onze klantenservice.