Betalen en aflossen

Waar gaat uw vraag over?

Ik wil extra aflossen op mijn lening. Hoe doe ik dat?

Wilt u extra aflossen op uw lening? Dit kan op drie manieren:

 • U kunt een extra bedrag overmaken naar bankrekeningnummer NL 14 ABNA 0747474354 ten name van Interbank. Vergeet niet om uw contractnummer te vermelden.
 • U kunt een extra bedrag overmaken via iDEAL
 • U kunt een extra bedrag overmaken via Mijn Interbank.

Let op: Als u een extra bedrag overmaakt, dan wordt dit bedrag standaard in mindering gebracht op de volgende maandtermijn. Dit betekent dat uw eerstvolgende automatische incasso eenmalig lager is of dat we deze niet uitvoeren. Wilt u een extra aflossing doen? Maak dan een bedrag over dat hoger is dan het incassobedrag.

Er zijn drie mogelijkheden om te voorkomen dat uw extra betaling verrekend wordt met uw maandtermijn:

 • U kunt eenmalig een extra bedrag overmaken. Dit bedrag maakt u dan samen met de maandtermijn over. Bijvoorbeeld: U heeft een maandtermijn van € 600. U wilt € 500 extra aflossen en maakt in totaal € 1.100 over. In dat geval wordt de eerstvolgende automatische incasso overgeslagen. U heeft dan € 600 als maandtermijn betaald en € 500 als extra aflossing.
 • U kunt de automatische incasso laten stopzetten en uw maandtermijn (en de extra aflossing) zelf overmaken. Dit kunt u bijvoorbeeld doen met een periodieke overboeking.
 • U kunt uw maandtermijn verhogen. Dit betekent dat u ons maandelijks een hoger bedrag laat afschrijven. Als u dit wilt, geef dit dan schriftelijk of per e-mail door aan onze klantenservice. Let op: dit is alleen mogelijk bij een doorlopend krediet. 
Ik wil mijn doorlopend krediet aflossen en beëindigen. Hoe doe ik dat?
Wij kunnen uw doorlopend krediet alleen beëindigen als u het gehele bedrag hebt terugbetaald. Wilt u het gehele bedrag terugbetalen? Stuur dan een e-mail naar info@interbank.nl. Of stuur een opzegbrief per post naar Interbank N.V., Postbus 855, 1000AW Amsterdam. Wij kunnen u dan daarna een inlosnota sturen met het nog terug te betalen bedrag en instructies om dit over te maken. Ook kunt u telefonisch een inlosnota opvragen.
Ik wil mijn lening vervroegd volledig inlossen. Moet ik dan een boete betalen?

Het is mogelijk dat wij een boete berekenen als u uw persoonlijke lening vervroegd volledig inlost. Wij kunnen u voor het vervroegd volledig inlossen een inlosnota sturen. Daarin staan het nog terug te betalen bedrag, een eventuele boete en instructies om dit over te maken. U kunt deze inlosnota opvragen bij onze klantenservice.

Hoe wordt de rente op mijn lening berekend?

Normaal gesproken wordt de rente van uw doorlopend krediet dagelijks berekend en op de dag vóór de vervaldatum van uw maandtermijn op uw contract geboekt. Daarnaast wordt er rente geboekt als u een extra storting doet. Er wordt op dat moment direct rente geboekt over de periode van de laatste renteboeking tot de extra storting.

De renteboekingen kunnen fluctueren afhankelijk van het aantal dagen waarover de rente is berekend. Naast het aantal dagen kan ook het openstaande saldo een oorzaak zijn van fluctuerende renteboekingen. Bij het storneren van betalingen of een opname kan het saldo gestegen zijn. Het rentebedrag zal dan hoger zijn.

Voor meer informatie over de geboekte rente op uw doorlopend krediet kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

Voorbeeld renteboeking: De rente is berekend over 31 dagen (vanaf de laatste renteboeking). Over deze periode was het saldo voor 24 dagen € 23.166,49 en voor 7 dagen € 20.916,49. De rente op uw contract is nominaal 4,632% per jaar. Om de rente te berekenen, wordt eerst de dagrente berekend en wordt dit vervolgens vermenigvuldigd met het aantal rentedagen: 
    € 23.166,49 * 0,04632 / 365 = dagrente * 24 dagen = € 70,55 
    € 20.916,49 * 0,04632 / 365 = dagrente * 7 dagen = € 18,58 
    Totaal over de gehele periode: € 70,55 + € 18,58 = € 89,13

Waarom is er twee keer rente bijgeschreven in één maand?

Mogelijk heeft u zelf een extra betaling gedaan. Als u een extra storting doet, dan wordt op dat moment direct de rente geboekt over de periode van de laatste renteboeking tot de extra storting. U betaalt over deze periode uiteraard niets meer dan met u is afgesproken. Het enige verschil is dat de rente wordt berekend over een andere periode en uit meerdere boekingen kan bestaan.

Waarom is er een lager bedrag geïncasseerd of heeft er geen incasso plaatsgevonden?

Mogelijk heeft u zelf een extra aflossing overgemaakt voor uw lening. Als u een extra bedrag overmaakt, dan wordt dit bedrag standaard in mindering gebracht op de volgende maandtermijn. Dit betekent dat uw eerstvolgende automatische incasso eenmalig lager is of dat we deze niet uitvoeren.

Er zijn drie mogelijkheden om te voorkomen dat uw extra betaling verrekend wordt met uw maandtermijn:

 • U kunt eenmalig een extra bedrag overmaken. Dit bedrag maakt u dan samen met de maandtermijn over. Bijvoorbeeld: U heeft een maandtermijn van € 600. U wilt € 500 extra aflossen en maakt in totaal € 1100 over. In dat geval wordt de eerstvolgende automatische incasso overgeslagen. U hebt dan € 600 als maandtermijn betaald en € 500 als extra aflossing.
 • U kunt de automatische incasso laten stopzetten en uw maandtermijn (en de extra aflossing) zelf overmaken. Dit kunt u bijvoorbeeld doen met een periodieke overboeking.
 • U kunt uw maandtermijn verhogen. Dit betekent dat u ons maandelijks een hoger bedrag laat afschrijven. Als u dit wilt, geef dit dan schriftelijk of per e-mail door aan onze klantenservice. Let op: dit is alleen mogelijk bij een doorlopend krediet.

Vanaf mei 2017 geldt deze verrekening ook voor extra betalingen op uw doorlopend krediet. Wij begrijpen dat dit niet altijd wenselijk is. Helaas is er op dit moment alleen nog geen mogelijkheid om de oude situatie van het doorlopend krediet te herstellen.

Ik moet iedere maand een bedrag betalen. Mag ik een keer een maand niet betalen?

Ja, soms mag u een maand niet betalen. Wij noemen dit de Interbank Time Out. Hiervoor moet u in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U hebt een doorlopend krediet.
 • U betaalt ons iedere maand minimaal 1,5% van het bedrag dat u maximaal mag opnemen.
 • U hebt minimaal € 30 van uw doorlopend krediet opgenomen.
 • U hebt altijd op tijd uw maandbedrag betaald.
 • U mag nog steeds geld opnemen uit uw doorlopend krediet.
 • Er is geen beslag gelegd op uw salaris.
 • Uw contract is minimaal 6 maanden geleden ingegaan.

  Let op:
 • U kunt maximaal twee keer per jaar een Time Out nemen.
 • U kunt niet meerdere maanden achter elkaar een Time Out nemen.
 • Als u een Time Out neemt, wordt de einddatum van uw doorlopend krediet een maand later. U betaalt daardoor een maand extra rente.
 • Hebt u uw bank opdracht gegeven om automatisch geld naar ons over te maken? Dan moet u die opdracht zelf een maand stoppen.

  Hoe komt u aan een Time Out?

  Vraag ons vóór de 10e van de maand om een Time Out. U kunt dat op verschillende manieren doen:
 • Log in op Mijn Interbank en volg de instructies.
 • Stuur een e-mail naar info@interbank.nl.
 • Bel met ons via telefoonnummer 0900-86 88 (lokaal tarief).
Ik heb een Time Out Kaart ontvangen. Wat kan ik hiermee?

De ene maand is de andere niet. Soms zou het prettig zijn als u uw termijnbetaling een maand kunt opschuiven. Interbank biedt daarvoor een bijzondere service: de Time Out Kaart. Handig in dure tijden, zoals rond de feestdagen of in de vakantie.

Hebt u een doorlopend krediet met een maandtermijn van 1,5% of 2% van de limiet en betaalt u altijd op tijd? Dan ontvangt u tweemaal per jaar een Time Out Kaart. Let op: uiteraard moet u deze maand wél rente betalen over het uitstaande saldo. Daardoor wordt de duur van uw kredietovereenkomst langer. Elke Time Out Kaart is een halfjaar geldig.

Voor de Time Out Kaart geldt het volgende:

 • De Time Out Kaart moet voor de 10e dag van de aangegeven maand bij Interbank binnen zijn.
 • U kunt de Time Out Kaart niet gebruiken bij betalingsachterstanden, loonbeslag of blokkades.
 • Uw opneembaar saldo bedraagt minimaal € 30.
 • De Time Out Kaart is persoonlijk en alleen geldig voor het vermelde contractnummer.
 • U zorgt er zelf voor dat eventuele periodieke betaalopdrachten bij uw bank eenmalig worden stopgezet.
 • De duur van uw doorlopend krediet neem uiteraard toe door het gebruik van deze Time Out Kaart. U lost immers in die maand niets af.
 • Bovendien wordt uw uitstaande saldo verhoogd met de verschuldigde rente.
 • Uw contract is minimaal 6 maanden geleden ingegaan.
 • U kunt niet meerdere maanden achter elkaar een Time Out nemen.

  Ook kunt u het verzoek mailen naar info@interbank.nl of aanvragen via de Consumentenservice via telefoonnummer 0900-8688 (lokaal tarief). Of doe het zelf via Mijn Interbank op internet.
Tot welke leeftijd mag ik een doorlopend krediet hebben?
Op uw contract staat op welke leeftijd u moet gaan afbetalen. Vanaf dat moment verlagen wij het bedrag dat u maximaal mag opnemen. Op uw contract staat ook hoeveel u dan moet terugbetalen. Het bedrag dat u maximaal mag opnemen, gaat iedere maand met hetzelfde bedrag omlaag. Als u alles hebt terugbetaald, mag u niets meer opnemen. We stoppen het contract dan.
Ik heb een doorlopend krediet en ik betaal iedere maand alleen rente. Maar ik wil de lening nu ook gaan terugbetalen. Hoe doe ik dat?
Hebt u een aflossingsvrij krediet? Dan betaalt u ons iedere maand een bedrag. Dat bedrag bestaat alleen uit rente. U betaalt dus niets terug van uw lening. Wilt u gaan terugbetalen? Dat is heel eenvoudig. U hoeft daarvoor alleen maar het bedrag te verhogen dat u iedere maand betaalt. Stuur ons daarvoor een e-mail met uw naam, adres en het contractnummer van uw doorlopend krediet. En het bedrag dat u iedere maand wilt betalen.
Waarom is mijn extra betaling nog niet zichtbaar in mijn overzicht?

Hebt u een handmatige betaling gedaan maar is deze nog niet te zien in uw overzicht? Dat kan kloppen, want gemiddeld duurt het twee á drie werkdagen voordat een betaling zichtbaar is op uw contract. Denkt u dat er iets is misgegaan omdat u bijvoorbeeld uw contractnummer niet hebt vermeld? Stuur dan een bewijs van uw betaling naar info@interbank.nl. Wij zullen dan aan de hand van uw gegevens de betaling traceren en op uw contract verwerken.

Ik heb een contract getekend voor een krediet. Kan ik er nog vanaf?
Binnen 14 dagen na het begin van uw contract kunt u er nog vanaf. Stuur ons daarvoor een brief of een e-mail. Zorg ervoor dat uw bericht ook echt binnen 14 dagen bij ons is. Daarna stort u zo snel mogelijk het geld terug dat u van ons geleend hebt. Ook stort u de rente op onze rekening. Let op: dit moet binnen 30 dagen nadat u ons een bericht hebt gestuurd.
Is het mogelijk dat ik maandelijks meer ga betalen?

Bij een doorlopend krediet is het mogelijk om uw termijnbedrag te verhogen. U kunt aan onze klantenservice doorgeven welk bedrag wij maandelijks bij u mogen incasseren. Helaas is het bij een persoonlijke lening NIET mogelijk om uw termijnbedrag te verhogen.

Ik heb een doorlopend krediet en ik wil de lening nu ook terugbetalen. Kan ik de bedragen die ik terugbetaal, later wel weer opnemen?

Ja, dat kan. U kunt op verschillende manieren geld opnemen van uw doorlopend krediet:

 • Neem contact op met uw financieel adviseur. Hij kan een opname voor u doen.
 • Ga naar Mijn Interbank op internet. Daar kunt u eenvoudig geld opnemen uit uw doorlopend krediet.
 • Bel naar 0900-8688 (lokaal tarief).
 • Stuur een e-mail naar info@interbank.nl. Zet in de e-mail uw naam, adres, het contractnummer van uw doorlopend krediet en het bedrag dat u wilt opnemen.

  Als u geld opneemt van uw doorlopend krediet, moet u minimaal € 100 opnemen.
Deze website maakt gebruik van cookies. Door bezoek aan deze website geeft u toestemming voor het plaatsen van cookies.