Betalen en aflossen

Waar gaat uw vraag over?

Ik wil extra aflossen op mijn lening. Hoe doe ik dat?

Wilt u extra aflossen op uw lening? Dit kan op drie manieren:

 • U kunt een extra bedrag overmaken naar bankrekeningnummer NL 14 ABNA 0747474354 ten name van Interbank. Vergeet niet om uw contractnummer te vermelden.
 • U kunt een extra bedrag overmaken via iDEAL
 • U kunt een extra bedrag overmaken via Mijn Interbank.

Let op: Als u een extra bedrag overmaakt, dan wordt dit bedrag standaard in mindering gebracht op de volgende maandtermijn. Dit betekent dat uw eerstvolgende automatische incasso eenmalig lager is of dat we deze niet uitvoeren. Wilt u een extra aflossing doen? Maak dan een bedrag over dat hoger is dan het incassobedrag.

Er zijn drie mogelijkheden om te voorkomen dat uw extra betaling verrekend wordt met uw maandtermijn:

 • U kunt eenmalig een extra bedrag overmaken. Dit bedrag maakt u dan samen met de maandtermijn over. Bijvoorbeeld: U heeft een maandtermijn van € 600. U wilt € 500 extra aflossen en maakt in totaal € 1.100 over. In dat geval wordt de eerstvolgende automatische incasso overgeslagen. U heeft dan € 600 als maandtermijn betaald en € 500 als extra aflossing.
 • U kunt de automatische incasso laten stopzetten en uw maandtermijn (en de extra aflossing) zelf overmaken. Dit kunt u bijvoorbeeld doen met een periodieke overboeking.
 • U kunt uw maandtermijn verhogen. Dit betekent dat u ons maandelijks een hoger bedrag laat afschrijven. Als u dit wilt, geef dit dan schriftelijk of per e-mail door aan onze klantenservice. Let op: dit is alleen mogelijk bij een doorlopend krediet. 
Ik wil mijn doorlopend krediet aflossen en beëindigen. Hoe doe ik dat?
Wij kunnen uw doorlopend krediet alleen beëindigen als u het gehele bedrag hebt terugbetaald. Wilt u het gehele bedrag terugbetalen? Stuur dan een e-mail naar info@interbank.nl. Of stuur een opzegbrief per post naar Interbank N.V., Postbus 855, 1000AW Amsterdam. Wij kunnen u dan daarna een inlosnota sturen met het nog terug te betalen bedrag en instructies om dit over te maken. Ook kunt u telefonisch een inlosnota opvragen.
Ik wil mijn lening vervroegd volledig inlossen. Moet ik dan een boete betalen?

Het is mogelijk dat wij een boete berekenen als u uw persoonlijke lening vervroegd volledig inlost. Wij kunnen u voor het vervroegd volledig inlossen een inlosnota sturen. Daarin staan het nog terug te betalen bedrag, een eventuele boete en instructies om dit over te maken. U kunt deze inlosnota opvragen bij onze klantenservice.

Hoe wordt de rente op mijn lening berekend?

Voor Doorlopend Kredieten wordt het rentebedrag bepaald op de laatste dag van de maand.

Uw renteboekingen kunnen verschillen afhankelijk van het aantal dagen waarover de rente is berekend. Naast het aantal dagen kan ook het openstaande saldo een oorzaak zijn van wisselende renteboekingen. Bij het terugboeken van betalingen of bij een opname uit uw Doorlopend Krediet kan het saldo gestegen zijn. Het rentebedrag zal dan hoger zijn.

Voor meer informatie over de geboekte rente op uw Doorlopend Krediet kunt u contact opnemen met onze klantenservice op 0900-8688 (lokaal tarief).

Voorbeeld renteboeking: De rente is berekend over 31 dagen (vanaf de laatste renteboeking). Over deze periode was het saldo voor 24 dagen € 23.166,49 en voor 7 dagen € 20.916,49. De rente op uw contract is nominaal 4,632% per jaar. Om de rente te berekenen, wordt eerst de dagrente berekend en wordt dit vervolgens vermenigvuldigd met het aantal rentedagen: 
    € 23.166,49 * 0,04632 / 365 = dagrente * 24 dagen = € 70,55 
    € 20.916,49 * 0,04632 / 365 = dagrente * 7 dagen = € 18,58 
    Totaal over de gehele periode: € 70,55 + € 18,58 = € 89,13

Waarom is er een lager bedrag geïncasseerd of heeft er geen incasso plaatsgevonden?

Mogelijk heeft u zelf een extra aflossing overgemaakt voor uw lening. Als u een extra bedrag overmaakt, dan wordt dit bedrag standaard in mindering gebracht op de volgende maandtermijn. Dit betekent dat uw eerstvolgende automatische incasso eenmalig lager is of dat we deze niet uitvoeren.

Er zijn drie mogelijkheden om te voorkomen dat uw extra betaling verrekend wordt met uw maandtermijn:

 • U kunt eenmalig een extra bedrag overmaken. Dit bedrag maakt u dan samen met de maandtermijn over. Bijvoorbeeld: U heeft een maandtermijn van € 600. U wilt € 500 extra aflossen en maakt in totaal € 1100 over. In dat geval wordt de eerstvolgende automatische incasso overgeslagen. U hebt dan € 600 als maandtermijn betaald en € 500 als extra aflossing.
 • U kunt de automatische incasso laten stopzetten en uw maandtermijn (en de extra aflossing) zelf overmaken. Dit kunt u bijvoorbeeld doen met een periodieke overboeking.
 • U kunt uw maandtermijn verhogen. Dit betekent dat u ons maandelijks een hoger bedrag laat afschrijven. Als u dit wilt, geef dit dan schriftelijk of per e-mail door aan onze klantenservice. Let op: dit is alleen mogelijk bij een doorlopend krediet.

Vanaf mei 2017 geldt deze verrekening ook voor extra betalingen op uw doorlopend krediet. Wij begrijpen dat dit niet altijd wenselijk is. Helaas is er op dit moment alleen nog geen mogelijkheid om de oude situatie van het doorlopend krediet te herstellen.

Tot welke leeftijd mag ik een doorlopend krediet hebben?
Op uw contract staat op welke leeftijd u moet gaan afbetalen. Vanaf dat moment verlagen wij het bedrag dat u maximaal mag opnemen. Op uw contract staat ook hoeveel u dan moet terugbetalen. Het bedrag dat u maximaal mag opnemen, gaat iedere maand met hetzelfde bedrag omlaag. Als u alles hebt terugbetaald, mag u niets meer opnemen. We stoppen het contract dan.
Ik heb een doorlopend krediet en ik betaal iedere maand alleen rente. Maar ik wil de lening nu ook gaan terugbetalen. Hoe doe ik dat?
Hebt u een aflossingsvrij krediet? Dan betaalt u ons iedere maand een bedrag. Dat bedrag bestaat alleen uit rente. U betaalt dus niets terug van uw lening. Wilt u gaan terugbetalen? Dat is heel eenvoudig. U hoeft daarvoor alleen maar het bedrag te verhogen dat u iedere maand betaalt. Stuur ons daarvoor een e-mail met uw naam, adres en het contractnummer van uw doorlopend krediet. En het bedrag dat u iedere maand wilt betalen.
Waarom is mijn extra betaling nog niet zichtbaar in mijn overzicht?

Hebt u een handmatige betaling gedaan maar is deze nog niet te zien in uw overzicht? Dat kan kloppen, want gemiddeld duurt het twee á drie werkdagen voordat een betaling zichtbaar is op uw contract. Denkt u dat er iets is misgegaan omdat u bijvoorbeeld uw contractnummer niet hebt vermeld? Stuur dan een bewijs van uw betaling naar info@interbank.nl. Wij zullen dan aan de hand van uw gegevens de betaling traceren en op uw contract verwerken.

Ik heb een contract getekend voor een krediet. Kan ik er nog vanaf?
Binnen 14 dagen na het begin van uw contract kunt u er nog vanaf. Stuur ons daarvoor een brief of een e-mail. Zorg ervoor dat uw bericht ook echt binnen 14 dagen bij ons is. Daarna stort u zo snel mogelijk het geld terug dat u van ons geleend hebt. Ook stort u de rente op onze rekening. Let op: dit moet binnen 30 dagen nadat u ons een bericht hebt gestuurd.
Is het mogelijk dat ik maandelijks meer ga betalen?

Bij een doorlopend krediet is het mogelijk om uw termijnbedrag te verhogen. U kunt aan onze klantenservice doorgeven welk bedrag wij maandelijks bij u mogen incasseren. Helaas is het bij een persoonlijke lening NIET mogelijk om uw termijnbedrag te verhogen.

Ik heb een doorlopend krediet en ik wil de lening nu ook terugbetalen. Kan ik de bedragen die ik terugbetaal, later wel weer opnemen?

Ja, dat kan. U kunt op verschillende manieren geld opnemen van uw doorlopend krediet:

 • Neem contact op met uw financieel adviseur. Hij kan een opname voor u doen.
 • Ga naar Mijn Interbank op internet. Daar kunt u eenvoudig geld opnemen uit uw doorlopend krediet.
 • Bel naar 0900-8688 (lokaal tarief).
 • Stuur een e-mail naar info@interbank.nl. Zet in de e-mail uw naam, adres, het contractnummer van uw doorlopend krediet en het bedrag dat u wilt opnemen.

  Als u geld opneemt van uw doorlopend krediet, moet u minimaal € 100 opnemen.