Veelgestelde vragen

Kunt u uw vraag niet vinden in de veelgestelde vragen? Neem contact op

Waar gaat uw vraag over?

Wanneer krijg ik mijn eerste maandoverzicht?

Hebt u een doorlopend krediet? Dan berekenen we iedere maand hoeveel rente u moet betalen. We berekenen de rente over het bedrag dat u ons op dat moment nog moet terugbetalen. Die rente tellen we op bij het bedrag dat u in totaal hebt opgenomen uit uw doorlopend krediet. Op de laatste dag van de maand komt de rente erbij. Het eerste maandoverzicht krijgt u ongeveer 10 dagen later.

Bij een persoonlijke lening krijgt u één keer per jaar een jaaroverzicht.

Via Mijn Interbank kunt u altijd bekijken hoeveel u nog moet terugbetalen.
Wanneer schrijven jullie voor het eerst geld van mijn rekening af?

Hebt u een bedrag uit uw doorlopend krediet opgenomen? Dan schrijven we de maand daarna voor de eerste keer het afgesproken bedrag af van uw rekening. Met dit maandelijks terugkerende bedrag betaalt u uw lening terug en betaalt u rente voor uw lening. Op welke dag we precies afschrijven, hangt af van wat u met ons hebt afgesproken. Dit kan zijn op de 18e, de 25e of voorlaatste werkdag van de maand.

Hebt u een persoonlijke lening? Dan schrijven we precies één maand nadat u het geld hebt gekregen het afgesproken bedrag af van uw rekening.

Kan mijn rente veranderen?

Uw rente is opgebouwd uit verschillende onderdelen:

  • Fundingkosten: de kosten die wij aan onze geldverstrekkers betalen. Hiermee kunnen wij het geld inkopen dat wij aan u uitlenen.
  • Risicokosten: de kosten die wij maken om het kredietrisico af te dekken. Dit is het risico dat wij lopen dat klanten ons niet terugbetalen. De hoogte van dit risico verschilt per klant en is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de looptijd van uw lening, het geleende bedrag en de sector waarin u werkt.
  • Winstopslag: de vergoeding voor onze moedermaatschappij (Crédit Agricole Groep). Deze vergoeding zijn wij aan hen verschuldigd voor het ter beschikking stellen van kapitaal.
  • Onze kosten voor bedrijfsvoering (onder andere personeelskosten, IT-kosten en de vergoeding voor uw tussenpersoon). 

Als een van deze onderdelen verandert, kunnen wij de rente wijzigen. De belangrijkste variabelen zijn de fundingkosten en de risico-opslag. Dit wordt hierna toegelicht.

Fundingkosten
Een doorlopend krediet is een flexibel type lening. Dat komt doordat u op ieder moment geld kunt opnemen (uiteraard tot de afgesproken kredietlimiet) of kunt aflossen. Het is zelfs mogelijk om uw doorlopend krediet op ieder gewenst moment kosteloos te beëindigen.

Het flexibele karakter van doorlopend kredieten leidt tot variabele fundingkosten. Dit betekent dat wij voor doorlopend kredieten steeds voor korte periodes geld moeten aantrekken op de geldmarkt. Dit brengt hogere kosten met zich mee.

De hoogte van de fundingskosten die u betaalt, is met name afhankelijk van twee factoren:

  • de basisrente op de geldmarkt
  • de liquiditeitsopslag

Wij trekken gelden aan op de interbancaire geldmarkt. Naast een basisrente (een gewogen gemiddelde van de één-, twee- en driemaands Euribor-tarieven) betalen wij voor deze gelden ook een liquiditeitsopslag.  Deze liquiditeitsopslag is hoger voor leningen van lage kwaliteit dan voor die van gemiddelde of hoge kwaliteit.

Hoe hoger de basisrente of de liquiditeitsopslag, hoe hoger onze fundingkosten zijn. Een stijging van de fundingkosten betekent dus ook dat de rente voor uw lening toeneemt. En andersom: hoe lager de basisrente of de liquiditeitsopslag, hoe lager onze fundingkosten en hoe lager de rente voor uw lening is.

Risico-opslag
De risico-opslag die wij aan u in rekening brengen, is afhankelijk van het kredietrisico dat wij lopen bij het verstrekken van een lening. Voor de beoordeling van het kredietrisico zijn onder meer uw persoonlijke financiële situatie en uw gezinssituatie van belang. Op basis hiervan wordt u op het moment van de kredietaanvraag ingedeeld in een bepaalde klasse op basis van het risico dat wij lopen dat u uw lening niet zou terugbetalen. Daarnaast is de hoogte van de risico-opslag afhankelijk van de hoogte van de verstrekte lening.

Hoe heeft de rente zich in het verleden ontwikkeld?
Tussen begin 2006 en najaar 2008 liepen de een-, twee- en driemaands Euribor-tarieven sterk op. Door de verhoging van de basisrente op de geldmarkt moesten wij de variabele rente op onze leningen enkele keren verhogen.

Vanaf december 2008 daalden de een-, twee- en driemaands Euribor-tarieven. Daardoor konden wij in 2009 onze variabele rente voor leningen verlagen. Tegelijkertijd gingen banken vanaf dat moment echter steeds hogere liquiditeitsopslagen in rekening brengen, gedwongen door de crisis. Deze liquiditeitsopslagen bedroegen eerder minder dan 0,5% en zijn in 2009-2011 gestegen tot 1-2% met uitschieters naar 3-4%. Bovendien was vanaf medio 2010 sprake van een stijging van de Euribor-tarieven. Door deze ontwikkelingen moesten wij in die tijd onze variabele rentetarieven voor klanten verhogen. 

In 2012 zette een daling van de één-, twee- en driemaands Euribor-tarieven in. Eind 2013 zijn de fundingkosten toegenomen doordat ons Franse moederbedrijf Crédit Agricole Group haar financiering verminderde en wij ook bij andere banken gelden aantrokken voor de financiering van onze doorlopend kredieten. De kosten van deze externe financiering waren hoger dan die van Crédit Agricole Group. Daarnaast ging Crédit Agricole Group begin 2014 haar fundingkosten op een andere manier doorbelasten, wat de funding voor ons duurder maakte.

Vanaf 2014 zijn de totale fundingkosten licht gedaald. De een-, twee- en driemaands Euribor-tarieven hebben naar verwachting het laagste niveau bereikt. De liquiditeitsopslagen zijn stabiel (1 tot 1,5%).

Melden jullie mijn lening bij Bureau Krediet Registratie?

Interbank meldt uw lening bij de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel. We melden bij een doorlopend krediet hoeveel u maximaal mag opnemen. En bij een persoonlijke lening melden we hoeveel u geleend hebt, inclusief rente. BKR verwerkt uw gegevens in het Centraal Krediet Informatiesysteem. Dat doen ze om u en de aangesloten bedrijven te beschermen. Hebt u een lening met een slottermijn? Dan melden we de slottermijn apart bij BKR.

Meer informatie over BKR vindt u hier.