Veelgestelde vragen

Kunt u uw vraag niet vinden in de veelgestelde vragen? Neem contact op

Waar gaat uw vraag over?

Wanneer krijg ik mijn eerste maandoverzicht?

Hebt u een doorlopend krediet? Dan berekenen we iedere maand hoeveel rente u moet betalen. We berekenen de rente over het bedrag dat u ons op dat moment nog moet terugbetalen. Die rente tellen we op bij het bedrag dat u in totaal hebt opgenomen uit uw doorlopend krediet. Op de laatste dag van de maand komt de rente erbij. Het eerste maandoverzicht krijgt u ongeveer 10 dagen later.

Bij een persoonlijke lening krijgt u één keer per jaar een jaaroverzicht.

Via Mijn Interbank kunt u altijd bekijken hoeveel u nog moet terugbetalen.
Wanneer schrijven jullie voor het eerst geld van mijn rekening af?

Hebt u een bedrag uit uw doorlopend krediet opgenomen? Dan schrijven we de maand daarna voor de eerste keer het afgesproken bedrag af van uw rekening. Met dit maandelijks terugkerende bedrag betaalt u uw lening terug en betaalt u rente voor uw lening. Op welke dag we precies afschrijven, hangt af van wat u met ons hebt afgesproken. Dit kan zijn op de 18e, de 25e of voorlaatste werkdag van de maand.

Hebt u een persoonlijke lening? Dan schrijven we precies één maand nadat u het geld hebt gekregen het afgesproken bedrag af van uw rekening.

Kan mijn rente veranderen?

De rente is opgebouwd uit verschillende onderdelen:

  • een vergoeding van de kosten die wij zelf moeten maken om geld in te kopen (fundingkosten).
  • een vergoeding voor het risico dat klanten ons niet terugbetalen (kredietrisico): de risico-opslag.
  • een vergoeding van onze kosten en die van de tussenpersoon.
  • een winstopslag (de vergoeding voor onze aandeelhouder voor het ter beschikking stellen van kapitaal).

Als een van deze onderdelen verandert, kunnen wij de rente wijzigen. De belangrijkste variabelen zijn de fundingkosten en de risico-opslag. Dit wordt hierna toegelicht.

Fundingkosten
Doorlopende kredieten zoals die van u worden steeds voor korte periodes (enkele maanden) gefinancierd op de geldmarkt. Dat komt doordat u geld kunt opnemen als u dat wenst (uiteraard tot de overeengekomen kredietlimiet) en doordat u kunt aflossen wanneer en zoveel als u wilt. (U kunt uw doorlopend krediet zelfs op ieder gewenst moment zonder kosten beëindigen.) Het flexibele karakter van doorlopende kredieten leidt tot variabele fundingkosten. Door ons verstrekte doorlopende kredieten (werden geheel en) worden voor het grootste deel gefinancierd door onze moedermaatschappij, Crédit Agricole, die – op haar beurt – gelden aantrekt op de interbancaire geldmarkt. Naast een basisrente (een gewogen gemiddelde van de één-, twee en driemaands Euribor-tarieven) betaalt ons Franse moederbedrijf voor deze gelden ook een liquiditeitsopslag. De liquiditeitsopslag is hoger voor kredieten van lage kwaliteit dan voor die van gemiddelde of hoge kwaliteit.

Hoe hoger de basisrente of de liquiditeitsopslag, hoe hoger onze fundingkosten en hoe hoger de variabele rente die wij u in rekening brengen. En andersom: hoe lager de basisrente of de liquiditeitsopslag, hoe lager onze fundingkosten en hoe lager de variabele rente die wij u in rekening brengen.

In de periode van begin 2006 tot medio 2008 liepen de één-, twee- en  driemaands Euribor-tarieven sterk op. Door de verhoging van de basisrente moesten wij de variabele rente enkele malen verhogen.

In de tweede helft van 2008 zette een daling van de één-, twee- en driemaands Euribor-tarieven in. Tegelijkertijd begonnen banken elkaar op de geldmarkt  - gedwongen door de kredietcrisis - steeds hogere  liquiditeitsopslagen in rekening te brengen. Deze liquiditeitsopslagen bedroegen voorheen altijd minder dan 0,5 procentpunt en liepen toen op tot 1 à 2 procentpunt(en) met uitschieters naar 3 à 4 procentpunten. Door deze ontwikkelingen moesten wij de variabele rente verhogen.

Vanaf december 2008 daalden de één-, twee- en driemaands Euribor-tarieven. Daardoor konden wij de variabele rente verlagen. Vanaf begin 2010 was er weer sprake  van een sterke stijging van de totale fundingkosten, wat leidde tot een verhoging van de variabele rente.

Medio 2011 zette een daling van de één-, twee- en driemaands Euribor-tarieven in. Daarna  zijn de fundingkosten toegenomen doordat ons Franse moederbedrijf haar financiering eind 2013 verminderde en wij ook bij een andere partij (ABN AMRO Bank) gelden aantrokken voor de financiering van onze doorlopend-kredietportefeuille. De kosten van deze externe financiering waren hoger dan die van het Franse moederbedrijf. Daarnaast ging ons Franse moederbedrijf begin 2014 haar fundingkosten op een andere manier doorbelasten, wat de funding voor ons duurder maakte.

Sinds medio 2014  is er weer een dalende trend in de fundingkosten (met name door het verder teruglopen van de één-, twee- en driemaands Euribor-tarieven) .

Risico-opslag
De risico-opslag die wij aan u  in rekening brengen, is afhankelijk van het kredietrisico dat wij lopen bij het verstrekken van het krediet. Voor de beoordeling van het kredietrisico zijn onder meer uw persoonlijke financiële situatie en uw gezinssituatie van belang. Op basis hiervan wordt u op het moment van de kredietaanvraag ingedeeld in een bepaalde risico-klasse. Daarnaast is de hoogte van de in rekening gebrachte risico-opslag afhankelijk van de hoogte van het verleende krediet.

Ook het betaalgedrag van andere klanten in de risico-categorie waarin u bent ingedeeld, kan leiden tot een wijziging van de rente.

 

Melden jullie mijn lening bij Bureau Krediet Registratie?

Interbank meldt uw lening bij de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel. We melden bij een doorlopend krediet hoeveel u maximaal mag opnemen. En bij een persoonlijke lening melden we hoeveel u geleend hebt, inclusief rente. BKR verwerkt uw gegevens in het Centraal Krediet Informatiesysteem. Dat doen ze om u en de aangesloten bedrijven te beschermen. Hebt u een lening met een slottermijn? Dan melden we de slottermijn apart bij BKR.

Meer informatie over BKR vindt u hier.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door bezoek aan deze website geeft u toestemming voor het plaatsen van cookies.